×

काव्य

By Anjali Deshpande in Poems » Short
Updated 21:35 IST Sep 18, 2017

Views » 1577 | 1 min read

मी न विद्वान , नाही पंडित 

नका करू काव्य माझ खंडित 

भावनांचा खेळ , शब्दांना गुंफीत 

माळा काव्यांची , मन जुळवित 

माफ करा मला काव्य हे ऐकीत

मार्ग दर्शन करा घेऊनी हास्य स्मित 

अंजली सर्वाना हेच विनवित

1 likes Share this story: 1 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

Mukta Mulay 19-Sep-2017 07:24

Good one

Sign up for our Newsletter

Follow Us