×

आभासाच्या मागे पाळणाऱ्या

By shre in Poems » Short
Updated 12:25 IST Feb 25, 2017

Views » 1634 | 1 min read

आभासाच्या मागे पाळणाऱ्या
जरा थांब.. थोडा मागे बघ..
बघ कोणीतरी त्याच आवेशानी
तुझ्या मागे येतोय..
पाळणाऱ्याला जाऊ दे
पण मागच्याला आवर.
बघ.. तो जास्त दमलाय..
तुझ्यासाठी खूप दूरवर आलाय ..
बापुड्याला थोडा पाणी विचार ..
हात पण फिरवं पाठीवर ..
अन बघ किती खुश झालाय तो ..
त्याच्या सुखात तुझा सुख शोध..
नंतर त्याच आवेशाने दोघंही पळा..
वेगळ्या वाटेनी..वेगळ्या मार्गानी ..
खूप दूर जायचंय तुम्हाला ..
खरंच आभासाच्या मागे पाळणाऱ्या ..
थोडा थांबून मागे पण बघ ..

shre

1 likes Share this story: 0 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

Sign up for our Newsletter

Follow Us