×

shre

आभासाच्या मागे पाळणाऱ्या जरा थांब.. थोडा मागे बघ..बघ कोणीतरी त्याच आवेशानीतुझ्या मागे येतोय..पाळणाऱ्याला जाऊ देपण मागच्याला आवर.बघ.. तो जास्त दमलाय..तुझ्यासाठी खूप... read more...
25-Feb-2017 • 1633 views
shre does not have any followers
shre is not following any kalamkars

Sign up for our Newsletter

Follow Us