×

तारांगण

By ketanv in Poems » Long
Updated 17:35 IST Dec 07, 2016

Views » 1501 | 1 min read

शोधण्याचा प्रयत्न करतो 

अस्तित्व माझे तारांगणात,

अंदाज लाऊ पाहतो सुखाचा मी एकांतात,

निर्विकार या डोळ्यातून शोधू पाहतो स्वप्नाची वाट,

कोणासठाऊक का 

अपसुत येते निराशेची लाट,

तरी धीर देऊन सोडत नाही स्वतःचीच मी साथ,

आणि करू पाहतो त्या निराशेवरच मात,

खंत एकाच सलत राहते मनात,

करतांना निराशेवर मात नसते कोणाचीही साथ,

नंतर करतांना विचार मनात

वाटले देवाने 

बांधली असेल आपलीही कोणाशी तरी गाठ.

बांधली असेल आपलीही कोणाशी तरी गाठ.

-ketan s. vadhavane

1 likes Share this story: 2 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

AKshay Pujari 25-Feb-2017 11:54

Masttt

ketanv 27-Feb-2017 11:09

@AKshaypujari thanks

Sign up for our Newsletter

Follow Us