×

आठवांचे थेंब

By ketanv in Poems » Long
Updated 00:11 IST Feb 14, 2017

Views » 1153 | 2 min read

नभ दाटुनी येत दारा, आठवांचे थेंब बरसले 

हे डोळे ओले झाले.

ते दिस सोनेरी विसरू कसे, तुझे हसणे सखे मी विसरू कसे 

तुझे ओठ जणू मधुशाला ती, ते ओठ गुलाबी विसरू कसे 

हा श्वास जणू अडला आहे, तुझ वाचून आज उमगले 

हे डोळे ओले झाले.

तुझे नयन जणू तेजसस्वी खडे, त्या नयनांना मी विसरू कसे 

तू झे केस जणू मऊ मखमल असे, त्या काळोखाला विसरू कसे 

आयुष्य जणू रुसले आहे, तुझ वाचून आज उमगले 

हे डोळे ओले झाले 

तुझे नयनरम्य तारुण्य सखे, मज सांग आता मी विसरू कसे 

मज साठी चे ते अश्रू तुझे, त्या मोत्यांना मी विसरू कसे 

आयुष्य जणू अधुरे आहे, तुझ वाचून आज उमगळॆ 

हे डोळे ओले झाले 

हे डोळे ओले झाले.

- Ketan S Vadhavane 

 

 

1 likes Share this story: 2 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

AKshay Pujari 25-Feb-2017 11:52

Bharrri !!

ketanv 27-Feb-2017 11:13

@AKshayPujari dhanyavad :)

Sign up for our Newsletter

Follow Us