×

Mohini Limaye

तू दाखविलेल्या वाटेवर, अजूनही चालते मीआपण गायलेली गाणी, अजूनही गुणगुणते मी! तू मात्र तो रस्ता कधीच सोडलास,आणि ते स्वरही केव्हाच विसरलास! तरीही त्या आठवणी अजूनही जपल्यात मी,आणि मनाच्या कोपऱ्यात... read more...
22-Jun-2016 • 1502 views
Look inside, find and try to experience THE BEING for self empowerment to not let ego, hurt, fear and sorrow affect you on this steady strengthening sshantimay( peaceful) somvaar (Monday)Have a happy week ahead..     🙏🏼Moह🙏🏼 read more...
04-Jul-2016 • 589 views
सहज तुला भेटायला आले,आणि हरवलेला जसा परत मिळावा तशी तुझ्यात विलीन झाले! पहिल्या क्षणा पासून आपण एका मेकांनासाठी आहोत नवे, असे कधी वाटलेच नाही,जणू मिलोत मागच्या जन्मात ले दुर... read more...
06-Jul-2016 • 1310 views
To love u was my choice..I relish every moment of rejoice! Connotation of Love, life, compassion is you..Merely knew them as words till I met you! May God bestow a lotta success..A matter of pride n happiness to hear ur praise! Times will change for the best... read more...
06-Aug-2016 • 594 views
तुझे अस्तित्व प्रत्येक शब्दात भासवतोस तू,प्रत्येक स्वरात माला ऐकू येतोस तू,चहु दिशांनी माला व्यापले आहेस तू, तुझ्या आठवणी ने रडू आले, की हलक्या हाताने डोळे हि पुसतोस तू! स्वप्नात येउन मला हसवत... read more...
06-Aug-2016 • 579 views
Soul: The true self🙏🏼 तुझी आणि माझी ओळख आहे जन्मो जन्मांची!अगदी केहवा पासून,जेव्हा परमात्याच्या इच्छे ने ह्या पृथ्वी वर झाला आपला पहिला जन्म! कधी आई- मुल म्हणून भेटलो,तर कधी पिता-पुत्र,कधी होतो मित्र,तर कधी सहचर... read more...
06-Aug-2016 • 576 views
This is a general Whatsapp of my baby sister GAURI JOG, which I found it of great quality and positivity and hence worth sharing. Her expression is as clear as her intention!  ODE TO MY LITTLE ONES I have two nieces and two nephews. All four of them were... read more...
20-Aug-2016 • 618 views
"You never said I'm leavingYou never said goodbyeYou were gone before I knew it, And only God knew whyA million times I needed you, A zillion times I criedIf Love alone could have saved you, You never would have diedIn Life I loved you dearlyIn death I love you... read more...
10-Sep-2016 • 567 views
Mohini Limaye does not have any followers
Mohini Limaye is not following any kalamkars

Sign up for our Newsletter

Follow Us